үкерә башлау


үкерә башлау
зареве́ть

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "үкерә башлау" в других словарях:

 • туктау — (ТУКТАТУ) – 1. Йөрешне, хәрәкәтне өзү, бүлү, бетерү, хәрәкәтсез калу 2. Теге яки бу эшне эшләүдән тукталу, тыелу, чикләнү. үз эшен, шөгылен вакытлыча өзү, бүлү. Өзелү, бетү, дәвам итмәү 3. Чыкмый башлау, яшәеше бетү (вакытлы матбугат тур.) 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тукталу — 1. Йөрешне, хәрәкәтне вакытлыча өзү; хәрәкәтсез калу 2. Эшләүдән туктау, эшләми башлау. Үз эшен, шөгылен вакытлыча өзү, бүлү 3. Чыкмый башлау, ябылу (вакытлы матбугат тур.) 4. Берәр эш эшләүдән тыелу, үз үзен тотып калу 5. Өзелү, тыну, тәмамлану …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • урнашу — 1. Берәр җиргә билгеле бер вакытка тукталып урын алу. урын алып, җайлап утыру, яту 2. Озаклап тору, яшәү өчен билгеле бер урынга төпләнү 3. Билгеле бер урында булу, нин. б. урынны биләү (оешма, бина һ. б. тур.) 4. Эшкә керү, нин. б. хезмәт урыны …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • урынлашу — 1. Берәр җиргә билгеле бер вакытка тукталып урын алу. урын алып, җайлап утыру, яту 2. Озаклап тору, яшәү өчен билгеле бер урынга төпләнү 3. Билгеле бер урында булу, нин. б. урынны биләү (оешма, бина һ. б. тур.) 4. Эшкә керү, нин. б. хезмәт урыны …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • авыз — 1. Ашкайнату каналының азык кабул итә торган алгы өлеше 2. Эче куыш нәрсәләрнең алгы өлешендәге тишек. Чиләк, стакан һ. б. ш. эче куыш тирән әйберләрнең өске өлеше 3. Көпшәле, каналлы нәрсәләрнең алгы як тишеге 3. Урман, әрәмәлек кебекләрнең чите …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җайлану — 1. Тәртипкә керү, рәтләнү, җайга салыну, көйләнү, үз җае белән бара башлау. Билгеле бер тәртип, эзлеклелек белән бару сүз җайланып китми иде 2. Уңай, җайлы торыш алу. Эшләү өчен җайлы, уңай хәлгә килү, ипләнү (мәс. эш коралы) ; җайга төшү, остару …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җетеләнү — I. Җетегә (I,1) , үткенгә әйләнү, яхшы күрә яки ишетә башлау тур. II. ҖЕТЕЛӘНҮ – 1. Җете (II,1) ачык төскә керү, төсе аермачык булып күренү 2. Артык тозлы яки ачы булып китү, җетелеге (II) арту …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • керешү — I. 1. Берәр нәрсә эшли башлау 2. КЕРЕШМӘҮ – Кагылмау, нин. б. мәсьәләне читләтеп үтү мин анысына керешмим. II. КЕРЕШҮ – Бер береңә керү, йөрешү. III. КЕРЕШҮ – 1. Укмашу, киезләнү (йон, киез һ. б. тур.) 2. күч. Кушылу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • куеру — (КУЕРТУ) – 1. Куе, еш үсү, куелык, ешлык хасил итү (агачлар, куаклар тур.). Калынаю, тыгыз һәм күперенке хәлгә килү (чәч, үлән тур.) 2. Куе масса хәленә керү, ката башлау (сыеклык тур.) Болгану (су) 3. Үтә күренмәслек хәлгә җитү, тагы да… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • өйләнешү — Бер берсенә карата берсе ир, икенчесе хатын мөнәсәбәтенә керү; никахлану; ир белән хатын булып бергә тора башлау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сәбәп — 1. Берәр күренешнең нигезендә ята, аны китереп чыгара торган шарт. Берәр нәрсә эшләүне, берәр хәлне аклый торган нигез, сылтау 2. Сәбәпче 3. СӘБӘПТӘН – Шул сәбәп аркасында. СӘБӘБЕНӘ КЕРЕШҮ (КЕРҮ) – Берәр нәрсәне кайгырта, аңа ирешүнең чарасын… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге